0,027
Dziś Piątek
2023-09-29

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Bliznem Jasińskiego

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-09-29 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Bliznem Jasińskiego obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:52:28
2.Ilość wszystkich firm w Bliznem Jasińskiego wynosi: 368
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Bliznem Jasińskiego wynosi: 207
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-29 wrzesień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Bliznem Jasińskiego, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność morskich agencji transportowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Bliznem Jasińskiego widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 100% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Bliznem Jasińskiego za okres 1-29 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność morskich agencji transportowych
0
2
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
0
3
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
0
4
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
0
5
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
0
6
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
7
Działalność organizacji politycznych
0
8
Działalność klubów sportowych
0
9
Działalność taksówek osobowych
0
10
Produkcja gier i zabawek
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Bliznem Jasińskiego w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Bliznem Jasińskiego ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...