0,027
Dziś Piątek
2023-09-29

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Bliznem Jasińskiego

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-29 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Bliznem Jasińskiego

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:52:28
2.Ilość wszystkich firm w Bliznem Jasińskiego wynosi: 368
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Bliznem Jasińskiego wynosi: 207
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Bliznem Jasińskiego, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Działalność morskich agencji transportowych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Bliznem Jasińskiego – wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność morskich agencji transportowych
1
2
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
1
3
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
1
4
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
1
5
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
6
Działalność organizacji politycznych
1
7
Działalność klubów sportowych
1
8
Produkcja piwa
1
9
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
1
10
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Bliznem Jasińskiego

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Bliznem Jasińskiego prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...