0,027
Dziś Piątek
2023-09-29

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w Bliznem Jasińskiego

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-29 Jakich uprawnień w Bliznem Jasińskiego najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:52:28
2.Ilość wszystkich firm w Bliznem Jasińskiego wynosi: 368
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Bliznem Jasińskiego wynosi: 207
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w Bliznem Jasińskiego najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. W okresie 1-29 wrzesień 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 0. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w Bliznem Jasińskiego widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Rejestr działalności kantorowej. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 100% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w Bliznem Jasińskiego w okresie 1-29 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
0
2
Rejestr działalności kantorowej
0
3
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
0
4
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
0
5
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
6
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
7
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w Bliznem Jasińskiego?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w Bliznem Jasińskiego?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: